Standardy odborného vzdělávání pro obchodní akademie a hotelové školy

Zahájení projektu: duben 1997
Ukončení projektu: prosinec 1998
Hlavní koordinátor projektu: MŠMT - Ing. Svátková
Hlavní řešitel v NÚOV: PaedDr. Věra Němcová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Petr Viceník, CSc., Ing. Dana Kočková, Ing. Jarmila Marková
Ostatní partneři: ředitelé a pedagogové z obchodních akademií v Praze, Jindřichově Hradci a Jablonci nad Nisou a z hotelových škol v Opavě, Poděbradech a Praze, zástupci z VŠE, hotelů a další.


Cíle projektu: Vymezit obecnější a specifické požadavky na odborné vzdělávání ve vzdělávacím směru hotelnictví a turismus a v široce větvené odborné přípravě na obchodní akademii. Vymezené požadavky na odborné vzdělávání zformulované do podoby základního kurikula se staly východiskem pro navržení evaluačních nástrojů.Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Standard odborného vzdělávání pro obchodní akademie
  • Standard odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu
  • Standard odborného vzdělávání pro cestovní ruch na středních školách
  • Analýza standardů odborného vzdělávání pro OA a studijní obory SOŠ hotelového typu z hlediska možností tvorby evaluačních nástrojů

Projekt byl součástí resortního výzkumu MŠMT v r. 1997 a 1998 - 6. hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání