seminář práce s cizinci

Centra podpory inkuzivního vzdělávání nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů.

Dne proběhne v ZŠ Fantova seminář Práce s cizinci, který pořádá o.s. Meta.
Začátek od 12. 00 hod.

Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.

cpiv_logo.png
Řídící tým CPIV
Novoborská 372, 190 00 Praha 9 – Prosek
283 881 250