Slovník DISCO vám pomůže vyplnit životopis v cizím jazyce

Slovník dovedností a kompetencí DISCO nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis nebo motivační dopis v cizím jazyce a popsat v něm své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a kompetence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce.  Kromě uchazečů o práci je slovník vhodnou pomůckou i pro učitele a školy organizující studijní stáže nebo hledající partnerské školy. 

Od září 2012 je nový slovník zdarma přístupný na http://www.disco-tools.eu. Nabízí celkem 90.000 termínů a 8.000 vět popisujících odborné dovednosti v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině, maďarštině, švédštině a litevštině.Jak vyplnit klíčové dovednosti a kompetence

Každý životopis by měl vedle popisu odborných obsahovat i výčet takzvaných klíčových dovedností a kompetencí, mezi které patří například sociální schopnosti a dovednosti. Slovník nabízí celou škálu všech frází popisující jednotlivé dovednosti, například:  

 • komunikovat efektivně s jednotlivci
 • komunikovat jasně a přímočaře
 • posuzovat kriticky komunikační schopnosti a řeč těla
 • používat formy verbální a neverbální komunikace
 • používat odpovídající komunikační techniky
 • prokázat dobré komunikační dovednosti
 • vyjadřovat se přiměřeně a jasně v různých situacích

Z této nabídky si každý může vybrat ty dovednosti, které během studia a pracovních zkušeností získal a kliknutím na vlajku země se vybrané termíny automaticky přeloží do jazyka dané země. Takto je možné vyplnit všechny kolonky nejen Europass-životopisu, který je dostupný ve všech oficiálních jazycích EU na http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions, ale i životopisu v jiném formátu.

Slovník DISCO využijí i školy

Nový slovník pomůže i školám organizujícím studijní stáže nebo při hledání partnerské školy. Například školy, které přijímají zahraniční žáky na své školy, musí na závěr studijní či pracovní stáže popsat získané znalosti a dovednosti daných studentů. Škola, ale i samotný uživatel ve slovníku jednoduše pro svůj obor vyhledá termíny nebo celé fráze popisující to, co si v praxi osvojil. Například pod výrobou cukrářských dortů, zákusků a cukrářského zboží se skrývají další, konkrétnější termíny, které jsou k dispozici ve všech jazycích slovníku DISCO:    

 • výroba čokoládových bonbónů
 • výroba cukrovinek
 • výroba dortů a zákusků
 • výroba dutých figurek
 • výroba koláčků s ovocem a oříšky
 • výroba marcipánového pečiva
 • výroba nugátových výrobků
 • výroba páleného cukru (karamelu)
 • výroba plněných čokoládových bonbónů
 • výroba sladkostí
 • výroba umělého medu
 • výroba závinů
 • výroba zdobených a ovocných dortů
 • zdobení dortů a cukrářského zboží

Více informací o projektu najdete na http://nuv.cz/vzdelavani-a-eu/disco. Slovník DISCO vznikl v rámci projektu DISCO a návazného projektu DISCO II financovaného programem celoživotního vzdělávání.  Spolu s dalšími patří mezi evropské nástroje usnadňující srozumitelnost kvalifikací, orientaci a pohyb na evropském trhu práce. O dokumentech Europassu více na www.europass.cz.

Michala Čičváková

disco_logo.jpg