Vzniká on-line slovník dovedností DISCO

Dne 2. - 3. února 2012 se  v Praze uskutečnilo již čtvrté setkání partnerů projektu DISCO II. Partneři projektu z celkem 11 evropských zemí diskutovali v rámci pracovního setkání o nové podobě on-line slovníku dovedností DISCO www.disco-tools.eu. Slovník bude rozšířen o překlady stávající terminologie do dalších tří jazyků, ale také o nové kompetenční fráze. Uživatelé budou již v říjnu tohoto roku moci využívat jednotnou terminologii vycházející z výsledků učení, která umožní porovnání dovedností a kompetencí ve vzdělávání a na trhu práce.

Více o projektu DISCO zde.