Žáci slavili Evropský den jazyků s Europassem

Evropským dnem jazyků si 26. září připomínáme nejen jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale i nutnost učit se cizí jazyky. Europass při této příležitosti připravil seminář pro žáky 1. až 4. ročníků Integrované střední školy v Chebu, na kterém se žáci dozvěděli zajímavé informace o jazycích zemí EU a zkusili si sestavit životopis v angličtině a němčině a vyplnit si jazykový pas. 

Kolik řečí znáš…

V zemích Evropské unie se mluví 23 úředními jazyky - od angličtiny až po méně známé jazyky, jako je irština nebo maltština. Nejde však jen o jazyk, kterým se v určité zemi mluví. „Když cestujeme do jiné země, ať už za prací, studiem nebo jen tak, měli bychom vnímat také specifika daného národa - jeho životní styl, povahu, kulturu, jakým způsobem se tam lidé zdraví, co jedí, jak tráví volný čas,“ připomíná Michala Čičváková z Národního centra Europass (NCE) ČR.

Vizí Evropské unie je, aby každý občan hovořil alespoň dvěma cizími jazyky, a to na komunikační úrovni. Pro Čechy je například cizím jazykem i slovenština, které většina z nás rozumí, někdo je schopen ve slovenštině i mluvit. I takové schopnosti mohou napomoci sehnat například brigádu v zahraničí.

Europass nabízí pět dokumentů jednotných v celé Evropě, které pomáhají lidem při shánění práce, brigády nebo při dalším studiu v zahraničí. „Pokud se chystáte do zahraničí na brigádu nebo stáž, je dobré si předem zjistit, jaká specifika v dané zemi jsou – například jak dlouhý bývá obvykle v dané zemi motivační dopis, zda se přikládají k životopisu fotky nebo ne. V těchto oblastech rádi poradí poradci EURES,“ radí uchazečům Ester Franzová z NCE ČR. Po absolvování stáže nebo brigády si pak tuto zkušenost mohou lidé nechat potvrdit na jednom z dokumentů – Europass-mobilitě.

Hlavní je se domluvit

K tomu, aby se člověk naučil cizí jazyk, je přitom nejlepší vycestovat do zahraničí, kde se každý naučí  rozumět a také mluvit. To potvrdil na semináři jeden ze studentů školy, který se po měsíční brigádě v Anglii naučil tolik, že přestoupil na angličtinu. „To, co se ve škole učí několik měsíců, se při pobytu v zahraničí naučíte během pár týdnů. A hlavně tam získáte  přesně ty schopnosti a dovednosti, které v zahraničí, ale i v profesním životě potřebujete nejvíce – schopnost domluvit se a rozumět,“ říká Michala Čičváková z NCE ČR.

Právě porozumění, mluvení a psaní v cizím jazyce jsou schopnosti, které si také žadatelé vyplňují do životopisu nebo jazykového pasu, dalších dvou dokumentů Europassu. Europass- životopis využije každý žadatel o práci – bez ohledu na to, zda v ČR nebo v zahraničí, jazykový pas hlavně lidé, kteří umí cizí jazyky, ale nemají k tomu certifikát nebo jiný doklad. Jazykové dovednosti si do těchto dvou dokumentů žadatelé vyplňují na základě sebehodnocení z jasně definovaných popisů schopností. Lidé se základní znalostí cizího jazyka dosahují úrovně A1 a A2, mírně pokročilí B1 a B2 a pokročilí C1 a C2. Maturita z cizího jazyka na základní úrovni přitom odpovídá evropské úrovni A2, na vyšší úrovni B1.

Při vyplnění životopisu v cizím jazyce pomůže uchazečům nový on-line slovník dovedností a kompetencí DISCO, který nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Obsahuje už více než 90 tisíc termínů. Slovník najdete na adrese www.disco-tools.eu.

Evropské jazykové portfolio

Pro všechny, kdo se učí cizí jazyky, je určena aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz , která pomáhá mj. orientovat se v úrovních jazykových dovedností A1 až C2. Lze si zde ukládat dokumenty a certifikáty získané v cizích jazycích, zaznamenat všechny jazykové dovednosti. Každý si tu může zjistit, jaký je učební typ, a jaké jazykové strategie může využívat, a učit se tak lépe a efektivně. A konečně – můžete si zde vytisknout svůj jazykový pas.

 

Žáci si na semináři Europassu vyzkoušeli přiřadit státy k vlajkám, doplnit k nim název jazyka, kterým se v zemi mluví a pokud to uměli, v daném jazyce i pozdravit. Zkusili si také odhadnout své jazykové dovednosti podle evropských úrovní a vyplnit si jazykový pas.

Lucie Šnajdrová