Změny v RVP: pro předškolní, základní a střední vzdělávání

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a to k 1. září 2016. Školy  uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ve všech základních školách bude školní vzdělávací program upraven podle nového RVP ZV. 

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední vzdělávání - střední odborné školy (SOŠ). Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední vzdělávání - gymnázia: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou, Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.