Pozvánka na seminář CLIL – SCIENCE

Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách.

Seminář je součástí široce pojatého dlouhodobého úkolu Národního ústavu pro vzdělávání zaměřeného na vytváření metodické podpory pro pedagogy vyučující anglický jazyk a přírodovědné předměty. Seminář a vytvořené materiály jsou součástí mezinárodního projektu pro propojení anglického jazyka a přírodovědných předmětů.

Na semináři budou představeny možnosti využití CLIL pro druhý stupeň základního vzdělávání s přesahy do prvního stupně (vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – hravou formou, různými experimenty apod.) i možnosti uplatnění metody CLIL v chemii na středních školách.

Datum: 29. 11. 2019            

Doba: 9:30–14:30 hod.

Místo: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, Praha 1

Program:

9:30–10:00    Registrace účastníků, káva/čaj

10:00–10:20    Zahájení semináře (zástupce NÚV, zástupce ŠPÚ)

10:20–11:45    Představení projektu, prezentace materiálů: slovenská část projektu (Beata Menzlová), česká část projektu (Jitka Tůmová)

11:45–12:30     Přestávka, občerstvení

12:30–14:00     Ukázky práce s pracovními listy: první stupeň ZŠ (Michaela Trnová), druhý stupeň ZŠ (Petra Lexová), střední školy (Alena Havlíková, Eva Píšová)

14:00–14:20     Podněty z pléna, diskuse, ukončení konference

14:20–14:30     Zakončení semináře      

Přihlašujte se nejdéle do 27. listopadu 2019.

Přihlášku najdete zde