Seznamte se s EQAVETem

Jak zlepšit kvalitu v odborném vzdělávání

EQAVET pomáhá všem, kdo se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet a hodnotit kvalitu odborného vzdělávání. EQAVET byl vytvořen na základě dokumentu schváleného Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009 a jeho cílem je pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání. 

Jak EQAVET funguje, se dozvíte v tomto videu.

EQAVET nabízí:

  • příklady dobré praxe ve formě případových studií
  • ukazatele kvality (např. prostředky vynaložené na DVPP, míra účasti v programech odborného vzdělávání, míra dokončení programů odborného vzdělávání apod.)
  • cyklus kvality jako základní princip EQAVET (1. plánování 2. realizace 3. vyhodnocení 4. revize)