How to teach Shakespeare - záznam konference

Uveřejňujeme videozáznam z konference, která se uskutečnila 11. března 2016.

Konference, která se uskutečnila v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměřila na zařazování Shakespearových děl do výuky anglického jazyka. 


Záznam z konference


Konference byla určena především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání a konala se u příležitosti 400. výročí Shakespearova úmrtí, které připadá na 23. dubna 2016. Jednacím jazykem byla čeština (s výjimkou workshopů v anglickém jazyce).

Stěžejí přednášku přednesl Martin Hilský, přední překladatel a znalec Shakespearova díla. Navazující prezentace a workshopy měly praktický charakter a přinášely konkrétní podněty pro výuku.

Shakespeare_pozvanka.pdf  Program konference (227,59 KB)