Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

MŠMT vydává Situační zprávu o inkluzivním vzdělávání.

Situační zpráva popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona (§ 16 zákona č. 82/2015 Sb.). Dále jsou zde představeny dotační a rozvojové programy MŠMT, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018 a také Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014 – 2020 včetně přehledu plánovaných výzev na inkluzivní vzdělávání a připravovaných šablon.

Situacni_zprava_o_inkluzivnim_vzdelavani_MSMT.pdf Situační zpráva o inkuzivním vzdělávání (949,67 KB)