Průřezové témata

PaedDr. Markéta Pastorová

ENVIRONMENÁLNÍ VÝCHOVA

Doc. Jan Činčera, Ph.D.,
Mgr. Petra Šimonová
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
Mgr. Jiří Kulich
Mgr. Petr Daniš
Mgr. Jakub Holec
Mgr. Dagmar Zouharová

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Petra Skalická
Mgr. Ing. Lenka Pánková
Mgr. Kristýna Hrubanová
Mgr. Tomáš Habart
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D
Mgr. Petra Hedrichová
PaedDr. Markéta Pastorová
Adéla Lábusová

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
Mgr. Martin Volný
PhDr. František Rozum
MgA. Jan Pfeiffer
PaedDr. Markéta Pastorová

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Mgr. Tomáš Hazlbauer
Mgr. Ondřej Horák
Mgr. Martina Novotná, MBA
Mgr. Renáta Trtíková
Mgr. Terezie Vávrová
Mgr. Alena Hesová