Seznam pracovníků DÚ vyškolených k metodické podpoře

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ PROŠKOLENÍ K VYKONÁVÁNÍ  METODICKÉ PODPORY PŘI NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON  ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A V POBYTOVÝCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PREVENTIVNĚ  VÝCHOVNOU PÉČI

Na základě metodického pokynu z března 2015 č. j. MSMT-5808/2015, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, diagnostický ústav zajišťuje poskytování metodické podpory při naplňování standardů zařízením ve svém územním obvodu. Tuto metodickou podporu může podle čl. 3 uvedeného metodického pokynu vykonávat pedagogický pracovník diagnostického ústavu, který je pověřen ředitelem diagnostického ústavu a má absolvovaný vzdělávací program ke standardům kvality.

Přípravu a realizaci vzdělávacího programu pro pracovníky diagnostických ústavů, kteří jsou pověřeni metodickou podporou při naplňování standardů kvality v zařízeních, zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. K metodické podpoře při naplňování standardů kvality v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v pobytových školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči byli vyškoleni níže uvedení pracovníci diagnostických ústavů:

 

Diagnostický ústav v Liberci
Mgr. Blanka Stupková b.stupkova@ddu-liberec_cz
Mgr. Tereza Hroudová t.hroudova@ddu-liberec_cz
Mgr. Karel Randák k.randak@ddu-liberec_cz
Mgr. Martina Stohlová m.stohlova@ddu-liberec_cz
Mgr. et Mgr. Jana Burdová j.burdova@ddu-liberec_cz
Mgr. Eliška Jirmanová e.jirmanova@ddu-liberec_cz
Diagnostický ústav v Hradci Králové
Mgr. Karel Marek marek@ddu-hk_cz
Mgr. Klára Marková hklara@volny_cz
Mgr. Jarmila Bílová  
Diagnostický ústav v Č. Budějovicích
Mgr. Radek Tušl etoped2@dduhomole_cz
Mgr. Jitka Lidralová etoped1@dduhomole_cz
Mgr. Radomila Vebrová etoped3@dduhomole_cz
Diagnostický ústav v Plzni
Mgr. Viktor Vanžura dduplzen@dduplzen_cz
Mgr. Renata Lavičková renatalavi@gmail_com
Diagnostický ústav v Praze 4 – Michli
Mgr. Petr Hokr P.Hokr@seznam_cz
Mgr. Dagmar Kokmotosová kokmotosova@seznam_cz
PhDr. Hana Přeučilová preucilovahana@gmail_com
PaedDr. Martin Deniger deniger@seznam_cz
Diagnostický ústav v Ostravě
Mgr. Radim Novobilský radimnovobilsky@seznam_cz
Diagnostický ústav v Praze 4 a SVP
Mgr. Jana Cvetlerová cvetlerova.j@dum-praha_cz
Mgr. Petra Koňaříková petrasmolikova@icloud_com
Mgr. Markéta Vélová velova.m@dum-praha_cz
Mgr. Kristina Štětinová stetinova.k@centrum_cz
Mgr. Tereza Konrádová terezakonradova@centrum_cz
Diagnostický ústav v Brně – Hlinkách
Mgr. Olga Štěpánková stepankova@ddubrno_cz
Mgr. Martin Holý holy@ddubrno_cz
Diagnostický ústav v Bohumíně
Mgr. Martin Drobík martin.drobik@post_cz
Mgr. Patrik Ohnheiser patrikohnheiser@seznam_cz
Diagnostický ústav v Olomouci
Mgr. Aleš Lanča ales.lanca@email_cz
Mgr. Jitka Žlunková Zlunkova@seznam_cz
Diagnostický ústav v Praze 2
Mgr. Tomáš Magrla magrla@dius_cz
Mgr. Hana Novotná novotna@dius_cz
Mgr. Kristina Vachudová  
Mgr. Vladimír Němec nemec@dius_cz
Lucie Součková  
Diagnostický ústav v Brně – Veslařská
Mgr. Michaela Zdráhalová  michaela.zdrahalova@dum-brno_cz