Nabídka supervizí pro školy v roce 2016 měla úspěch

_2066314374.jpg Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT nabízel na konci roku 2016 supervize pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště zdarma, a to po celé České republice.

Vzhledem k tomu, že tato supervize byla poskytována pracovníkům z různých škol, byla zaměřena zejména kazuisticky, na problémy spojené s konkrétními případy a situacemi, které účastníci představí. Benefitem pro účastníky byla nejen možnost konzultovat pracovní případy se supervizorem (odborníkem, který má absolvovaný supervizní výcvik a pracuje sám pod supervizí), ale také sdílet dobrou praxi s kolegy z jiných škol. Supervizní den byl pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a speciální pedagogy zdarma. Nabídka supervizních seminářů se setkala s velkým úspěchem, nějakou formu supervize využilo celkem 832 pedagogů.