UMÍTE TO S POHÁDKOU – ON-LINE SEMINÁŘ 14. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Mgr. Sylvie Dolákové o využití pohádek ve vzdělávání. Téma pohádky prolíná každodenní výuku v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné či pracovní výchovy. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Pohádka nás naučí poznávat svět z mnoha úhlů pohledu: záleží jen na nás, jaký si vybereme. Můžeme se učit nejen jazyk, ale i matematiku, přírodovědu, výtvarnou, pracovní, hudební i tělesnou výchovu, a kdo vládne i cizím jazykem, může vše zkusit v něm, říká lektorka Mgr. Sylvie Doláková v doprovodném článku k setkání (Pohádka nás naučí aneb Umíte to s pohádkou?). Velký přínos je ten, že podkladové materiály jsou dvojjazyčné, a tedy se dají využít buď jen v češtině, nebo angličtině, případně v kombinaci obou jazyků, kdy výuka toho nového je velice intenzivní, protože děti pracují s něčím, co znají už z rodného jazyka (odpadá překládání a vysvětlování pravidel a postupů).

Cíle a obsah setkání:

Pohádka nás naučí …nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale také využít tematicky zaměřených písniček, říkanky, pohybové i didaktické hry. Učí děti poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičuje aktuální matematické operace od nejjednodušších (více/méně), pokračuje ke sčítání, odčítání, násobení i dělení nebo nabízí mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky. Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se všemu učí daleko rychleji, protože odpadá složité uvádění do situace a dlouhá motivace.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům mateřských a základních škol, a to nejen angličtinářům a „jazykářům“.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Sylvie Doláková