Garant/ka zpětné vazby

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Garant/ka zpětné vazby práce v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/apiva.

Popis pracovní pozice:

Na základě vlastních zkušeností a vzhledem k rozsahu zpracovaného RR pro ČZJ navrhuje vhodné zpětnovazební mechanismy tak, aby byly zachyceny relevantní náměty na jeho příp. úpravu či doplnění. Řídí a koordinuje proces získávání zpětné vazby. Získané podněty analyzuje a ve spolupráci s lingvistou - hlavním metodikem, metodikem tvorby SERRJ a lingvistou - elicitační a popisné práce a podílí se na jejich zapracování do popisu referenčních  úrovní pro ČZJ. Spolupracuje se zpětnovazebnými konzultanty, které nominuje, a dále s odborným oponentem.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru čeština v komunikaci neslyšících (odborná specializace) nebo ve studijním programu v oboru filologie
 • znalosti filologie, didaktiky výuky cizích  jazyků a metodologie lingvistických výzkumů a CEFRu
 • schopnost pozorování a zkoumání jazykového chování, konzistentního uvažování o jazykových jevech, efektivního shrnutí odborného textu,
 • schopnost prezentace akademických či odborných témat a vedení diskusí prostřednictvím fóra
 • zkušenosti s realizací lingvistických výzkumů
 • výborné vyjednávací a komunikační dovednosti
 • pečlivost
 • uživatelská znalost práce s PC
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Garant/ka zpětné vazby vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Garant/ka zpětné vazby v projektu APIV A).