Název NÚV

Plný název „Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ musí být použit ve všech oficiálních výstupech organizace. Zkrácený tvar „Národní ústav pro vzdělávání“ je určen především pro označení instituce v rozsáhlejším textu a je vhodné tuto formu preferovat před zkratkou „NÚV“.
Jméno ústavu lze zapisovat:
  • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Národní ústav pro vzdělávání
  • NÚV

 

Užívání anglické varianty:
  • National Institute for Education, Education Counselling Centre and Centre for Continuing Education of Teachers

  • National Institute for Education
  • NUV