Kompletní průvodce po středních a vyšších odborných školách

Tisková zpráva NÚV - Díky dobře investovaným prostředkům z EU vznikl kompletní průvodce po středních a vyšších odborných školách v ČR – www.infoabsolvent.cz . 

tisková zpráva ke stažení tisková zpráva ke stažení (193,12 KB)

i1.gif konference 12.12.2012


Představení inovovaného informačního systému, ale i diskuze o směřování kariérového poradenství v České republice byly obsahem  konference s názvem „Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy“, kterou 12. 12. 2012 uspořádal tým projektu VIP Kariéra II – KP v Praze. 

Informační systém www.infoabsolvent.cz nabízí kompletní a uživatelsky velmi přívětivě zpracovanou nabídku středních a vyšších odborných škol, což usnadňuje orientaci nejenom učitelům a výchovným poradcům, ale také samotným žákům základních i středních škol a jejich rodičům. Výhodou webových stránek www.infoabsolvent.cz je také fakt, že propojují informace o školách s údaji o uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce. Součástí systému je i test, který by měl žákům pomoci při rozhodování o volbě jejich budoucího povolání.
V poslední době se často hovoří o nezájmu o technické obory, k čemuž podle vedoucího oddělení analýz trhu práce Ing. Jiřího Vojtěcha přispívá i neoblíbenost fyziky na základních školách: „Žáci považují školskou fyziku za nezajímavou, protože se nevztahuje ke každodennímu životu.“ K zajištění většího zájmu o technická povolání bylo pro www.infoabsolvent.cz natočeno 41 multimediálních ukázek, které představují reálné využití vybrané profese v praxi a umožňují nahlédnout do konkrétní školy, kde se vybraný obor učí. 
Diskuze se ale samozřejmě točila i kolem kariérového poradenství v obecné rovině. Jeho stav zhodnotila náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání, PhDr. Helena Úlovcová: „Česká republika má velmi dobře propracovanou databázi údajů o vzdělávání a o jeho výsledcích v oblasti uplatnění absolventů na trhu práce (viz www.infoabsolvent.cz), což také nedávno ocenil tým odborníků OECD. Velmi dobrá je i prostupnost vzdělávacích úrovní a zaměření jak v horizontální, tak ve vertikální rovině.“ Náš systém ale také čelí řadě výzev, přičemž tou hlavní je podle náměstkyně samotná příprava středoškolských poradců i jejich další vzdělávání, které se v současné době zaměřuje více na pedagogické a psychologické poradenství než na kariérové poradenství. Situaci neulehčuje ani fakt, že za kariérové poradenství odpovídají dvě ministerstva (MŠMT a MPSV).
Realizace vzdělávací podpory poskytovatelům kariérového poradenství je ale dalším cílem projektu VIP Kariéra II – KP. Ucelený systém e-learningového programu nese název eKariéra+ a je určen nejen pro výchovné poradce na základních a středních školách, ale i pro učitele vzdělávacích oblastí Výchova k volbě povolání a Úvod do světa.

A jak by práce kariérového poradce měla vypadat? „Dobrý kariérový poradce má vést klienta (žáka) k tomu, aby se rozhodl o své budoucí profesní dráze sám. Jeho úkolem není doporučovat mu profesní a vzdělávací možnosti, ale vést ho při vlastním objevování a hodnocení těchto možností,“ zhodnotil Ing. Jiří Strádal z NÚV.

O co jde v projektu VIP II – Kariérové poradenství
Národní projekt s plným názvem VIP (Vzdělávání – Informace – Poradenství) Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy řídí MŠMT, realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt má několik navzájem propojených částí, jejichž cílem je přispět ke zvýšení celkové úrovně kariérového poradenství na školách i k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Kromě informačního systému ISA (Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce) na www.infoabsolvent.cz nabízí projekt také vzdělávání kariérových poradců a dalších učitelů e-learningovou formou – tzv. eKariéra+. 


Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy:
Ing. Jiří Vojtěch, manažer projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství, e-mail: jiri.vojtech@nuv_cz, tel.: 274 022 321
Mgr. Alžběta Polzová, tisková mluvčí NÚV, e-mail: alzbeta.polzova@nuv_cz, tel.: 608 393 199

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6, Praha 10
tel.: 274 022 111

Centrum kariérového poradenství NÚV, kontakt: poradna@nuv_cz,
tel.: 274 869 698, 724 652 241.