Ve svém oboru pracuje 46 % vyučených a 36 % maturantů, nejlépe jsou na tom vyučení strojaři

Praha, 4. února 2015    Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce jen méně než polovina pracovníků, mladí lidé jsou na tom obvykle hůře. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy odchází 37 % vyučených a 31 % maturantů. Výsledky šetření shrnuje studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání 2013.

TZ ke stažení TZ ke stažení (504,11 KB)   publikace ke stažení publikace ke stažení (1,65 MB)


Studie, kterou nyní vydává Národní ústav pro vzdělávání, dokumentuje velký zájem o vyučené ve strojírenských oborech.  Zaměstnání v tomto oboru nalézá 57 % všech vyučených, u 25–29letých tento podíl dosahuje 66 %.

V maturitních oborech je přímo v oboru zaměstnáno 67 % absolventů zdravotnických oborů. Obdobně příznivá situace je i v oborech ekonomika a administrativa (55 %) nebo pedagogika, učitelství a sociální péče (47 %).

Naopak nízký podíl vyučených, kteří v zaměstnání využívají svou kvalifikaci, je ve skupinách oborů textilní
a kožedělná výroba a zemědělství a lesnictví. U maturantů odchází nejvíce pracovat mimo obor svého vzdělání absolventi z oborů textilní a kožedělné výroby a také oborů umění a užité umění, kde sice vytrvale roste počet absolventů, ale podíl těch, kteří se uplatňují zcela mimo obor, je větší než 60 %.

Podíl ekonomicky aktivních, kteří se uplatňují v zaměstnání, které odpovídá jejich původnímu vzdělání, přitom stále klesá: v letech 2005 – 2013 ze 45 na 41 %. Roste naopak podíl pracujících, kteří ve své profesi původní kvalifikaci vůbec nevyužívají, například když vyučený zedník léta pracuje jako barman. Absolventi škol tento trend kopírují.

„To, že se vysoký podíl absolventů škol neuplatní v oboru, vypovídá jistě o určitém rozporu mezi odbornou přípravou a skutečnými potřebami trhu práce,“ uvádí autorka studie Gabriela Doležalová. „Nelze ale dělat jednoduché zkratky – zásadní roli hrají také mzdové a pracovní podmínky v jednotlivých zaměstnáních a rovněž míra nezaměstnanosti,“ upozorňuje autorka.


Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Mgr. Gabriela Doležalová, autorka studie
Gabriela.Dolezalova@nuv_cz, tel.: 274 022 417

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí referátu trhu práce Národního ústavu pro vzdělávání
Jiri.Vojtech@nuv_cz, tel.: 274 022 321

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání
Marketa.Ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812