20 let fiktivních firem ve školách

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se 21. září uskutečnilo neobvyklé setkání – sešli se tu pedagogové, kteří se ve školách starají o fungování fiktivních firem. Setkání se konalo u příležitosti 20 let existence Centra fiktivních firem (CEFIF).

Kromě samotných učitelů se ho zúčastnili současní i bývalí pracovníci CEFIF a také jeho zakladatel doc. Ing. Miloslav Rotport. Fiktivní firma je vlastně netradiční způsob výuky, který pomáhá rozvíjet podnikatelské dovednosti žáků. Zkušenosti účastníků setkání dokumentovaly dvacetiletý vývoj, během něhož se počet fiktivních firem na školách v ČR podstatně rozrostl, a vznikla celá řada veletrhů, kde mohou „obchodovat“ a prezentovat svou práci.
CEFIF simuluje činnost takových institucí, jako je živnostenský a finanční úřad, zdravotní pojišťovna či správa sociálního zabezpečení. Díky tomu si žáci středních a vyšších odborných škol mohou s pomocí svých učitelů založit fiktivní firmy a vést je stejně, jako by šlo o skutečné podniky. V současnosti v ČR existuje na středních i vyšších odborných školách více než 300 fiktivních firem.