Skončil projekt Kurikulum S

V červnu 2012 skončil národní projekt Kurikulum S, který pomáhal učitelům při kurikulární reformě. Aby učitelé měli možnost konzultovat své problémy spojené s reformou přímo v kraji, kde škola působí, byla zřízena při již fungujících vzdělávacích zařízeních ve všech krajích tzv. regionální konzultační centra. Ta poskytla za dobu projektu zdarma stovky konzultací a uspořádala pro učitele odborných škol mnoho seminářů a workshopů tematicky zaměřených podle přání učitelů.

Celkem tato centra pomohla při svých aktivitách více než deseti tisícům učitelů. I po ukončení projektu se mohou zástupci škol obracet o radu nebo navštívit vzdělávací akci pořádanou těmito centry.
V průběhu projektu vznikla celá řada publikací, které byly distribuovány do všech odborných škol. Do rozebrání jsou také dosažitelné v Národním ústavu pro vzdělávání a v regionálních konzultačních centrech. Učitelé v nich najdou užitečné informace o probíhající reformě na pilotních školách, o sociálním partnerství odborných škol, o profilové maturitě, jazykové výuce i tipy na zajímavé formy výuky a výukové strategie.
Nové publikace projektu najdete na str. 4 a v minulých číslech čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ. Veškeré informace o projektu jsou stále k dispozici na stránkách NÚV.