Absolventi a trh práce

Zorientovat se v nabídce škol a vybrat si správný obor mohou čtenáři nové publikace NÚV z oblasti dopravy a spojů, zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče. Na jednom místě naleznou zájemci o studium, ale nejen oni, všechny důležité informace o počtech žáků i absolventů těchto oborů a mnoho údajů o jejich uplatnění na trhu práce včetně výhledu do příštích let.  


Publikace ke stažení:

Absolventi středních škol a trh práce: Doprava a spoje

Absolventi středních škol a trh práce: Zdravotnictví

http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/AE/75_Pedagogika_a_socialni_pece.pdf


Publikace o absolventech škol se věnují těmto okruhům:

  • nově přijatí žáci a absolventi škol,
  • nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce,
  • přechod absolventů škol na vysoké a vyšší odborné školy,
  • shoda vzdělání a zaměstnání u absolventů,
  • pohled absolventů škol na své uplatnění v oboru,
  • potřeby a názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol,
  • trh práce a zaměstnanost v ČR a EU.


Zajímavé údaje nabízí například srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Následující grafy například zachycují srovnání podílu zaměstnaných v tom kterém odvětví:

 Image Od roku 2000 do roku 2014 se v České republice snížil počet pracovníků v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti o více než 32 tisíc, tedy zhruba o 9,8 %. V roce 2014 v něm tak bylo zaměstnáno necelých 296 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti poklesl oproti roku 2000 z 6,9 % na 5,9 %. I přes tento pokles je v porovnání s ostatními zeměmi EU podíl odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti na celkové zaměstnanosti v České republice lehce nadprůměrný, neboť v průměru EU činí stejný údaj 5,6 % z celkové zaměstnanosti. Mezi 5,6 a 6,4 % zaměstnaných v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti má kromě České republiky také Francie, Finsko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko.

 ImageOd roku 2000 do roku 2014 se zvýšil počet pracovníků v odvětví Zdravotní a sociální péče o necelých 68 tisíc, tedy zhruba o 23,7 %. V roce 2014 v něm tak bylo v ČR zaměstnáno necelých 354 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti vzrostl oproti roku 2000 z 6,0 % na 7,1 %. I přes tento nárůst je v porovnání s ostatními zeměmi EU podíl odvětví Zdravotní a sociální péče na celkové zaměstnanosti v České republice zřetelně podprůměrný, neboť v průměru EU činí stejný údaj 10,3 % z celkové zaměstnanosti. Mezi 6,7 a 7,4 % zaměstnaných v odvětví Zdravotnictví a sociální péče má kromě České republiky také Maďarsko, Chorvatsko a Slovensko.

 ImageOd roku 2000 do roku 2014 se zvýšil počet pracovníků v odvětví Vzdělávání o více než 27 tisíc, tedy o 9,1 %. V roce 2014 v něm tak bylo v ČR zaměstnáno více než 326 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti vzrostl oproti roku 2000 z 6,3 % na 6,6 %. I přes tento nárůst je v porovnání s ostatními zeměmi EU podíl odvětví Vzdělávání na celkové zaměstnanosti v České republice slabě podprůměrný, neboť v průměru EU činí stejný údaj 6,7 % z celkové zaměstnanosti. Mezi 6,5 a 7,1 % zaměstnaných v odvětví Vzdělávání má kromě České republiky také Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko a Slovensko.

Publikace a mnoho dalších informací najdete na www.infoabsolvent.cz.