Program Pohyb a výživa se osvědčil

Zkvalitnit pohybový a výživový režim žáků na 1. stupni základních škol měl za cíl edukační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nazvaný Pohyb a výživa (PaV). Ve školním roce 2014/2015 jej na pilotních školách ověřil tým odborníků vedených Národním ústavem pro vzdělávání. Jak zaznělo na setkání k závěrům programu 25. listopadu, ředitelé a učitelé novou metodiku oceňují a chtějí v ní pokračovat i po skončení programu. Ověřování proběhlo na 33 školách z celé ČR, zúčastnilo se ho téměř 5700 žáků 1. až 5. ročníku ZŠ pod vedením 255 pedagogických pracovníků. Do ověřování byly zapojeny školy i se školními družinami a jídelnami.  

Jakým způsobem byl program Pohyb a výživa ověřován

Edukační program PaV, sestavený ve školním roce 2013/2014, obsahoval metodickou příručku pro učitele, pracovní sešity pro žáky s tzv. evaluačními listy, názorné plakáty pro školy, třídy, školní družiny a školní jídelny, informační brožuru pro rodiče žáků a informační brožuru pro veřejnost. Veškeré základní i doplňující materiály edukačního programu jsou dostupné elektronicky na webových stránkách pokusného ověřování: http://pav.rvp.cz/

 ImageImage                         

Prostřednictvím tzv. pyramidy pohybu a pyramidy výživy s tzv. zákeřnou kostkou program Pohyb a výživa objasňoval žákům priority v jejich denním režimu. Kromě poznatků o správném stravování a nezbytnosti pohybu se téměř 5 700 zapojených žáků snažilo jak pohyb, tak zdravou výživu posílit ve školních aktivitách i doma. 


Vlastní ověřování programu PaV se uskutečnilo v roce 2014/2015 na 33 pilotních školách všech typů (plně organizované ZŠ, neúplně organizované ZŠ, malotřídní ZŠ) ve všech hlavních regionech ČR. Ověřování se zúčastnilo téměř 5700 žáků 1. až 5. ročníku ZŠ pod vedením 255 třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Do ověřování byly také zapojeny vychovatelky školních družin a vedoucí školních jídelen se svým personálem. Realizaci programu pomáhali usměrňovat lektoři – odborní poradci pro oblast pohybu a odborní poradci pro oblast výživy.

Jaké jsou výsledky ověřování programu Pohyb a výživa

Ředitelé a učitelé pilotních škol hodnotí program velmi pozitivně. Většina škol chce také v programu Pohyb a výživa pokračovat i po jeho skončení. „Zřejmě má vliv i jednoznačně pozitivní přijetí ze strany žáků: jejich hodnocení se pohybuje od 1,28 do 1,94 – čili průměrná známka 1 minus,“ shrnuje hlavní manažer programu Jan Tupý z NÚV.

Image 

Co se dařilo v oblasti pohybu:

-        zkvalitnit výuku tělesné výchovy

-        organizovat pohybově rekreační přestávky

-        zavádět metodu učení v pohybu v různých vyučovacích předmětech

-        zařazovat pravidelné tělovýchovné chvilky

-        zřizovat pohybově zaměřené kroužky i další zájmové pohybové aktivity (26 škol),

-        organizovat krátká ranní cvičení před výukou

-        obohatit pohybovými aktivitami program školní družiny pořádáním turnajů, soutěží či ranních cvičení

 

V oblasti výživy se podařilo:

-        začlenit učivo o výživě do výuky všech ročníků 1. stupně ZŠ

-        pracovat s pracovními listy pro žáky

-        dbát na pitný režim žáků – doložena podpora pití čisté vody, vody s citronem, bylinkami, mírně slazeného čaje nebo dalších nápojů

-        prosadit více ovoce a zeleniny do výživy žáků

-        podporovat výživový režim žáků ve školní družině – často příprava jednoduchých pokrmů, diskuse o zdravé stravě, hygieně, stolování, kvízy, soutěže, pěstování zeleniny, poznávání ovoce a zeleniny včetně návštěvy obchodů apod.

-        zvýšit pestrost nabízených pokrmů ve školních jídelnách

-        většinou se ve školách, kde byly školní bufety nebo automaty, podařilo změnit sortiment nabízených potravin (automaty zrušily tři školy, sedm škol výrazně změnilo sortiment automatu nebo bufetu)

 

Větší přínos v oblasti výživy

Při hodnocení programu ze strany pedagogických pracovníků i rodičů žáků se ukázalo, že viděli větší přínos v oblasti výživy než v oblasti pohybu. Dokládají to např. výsledky ankety pro rodiče žáků. Z celkového počtu 4789 oslovených rodičů se ke vlivu programu PaV na žáky a na rodinu vyslovilo 3917 rodičů (tj. 81,8 %).

 Image

Podrobné informace o programu:

http://pav.rvp.cz/ a http://pav.rvp.cz/o-pokusnem-overovani-projektu-pohyb-a-vyziva-2

Výsledky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa: http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/Pohyb_a_vyziva_VYSLEDKY.pdf