CLIL ve výuce

Publikace CLIL ve výuce byla vydána v roce 2012. Jejím záměrem je systematické zvyšování kompetencí v cizích jazycích žáků základní a střední školy.

Publikace je určena pedagogům, kteří učí nejazykové předměty a chtějí do své výuky zapojit cizí jazyky. Zejména na střední škole tak dochází k propojení odborné oblasti s danou terminologií a cizojazyčnými zdroji, se kterými se žáci naučí pracovat a využívat tak cizí jazyk jako prostředek ke komunikaci. Publikace ukazuje strukturu CLIL hodin a zprostředkovává specifické postupy, které jsou převzaté z didaktiky cizích jazyků a nejazykových předmětů. Přes vymezení pojmu CLIL v české škole se dostáváme k uplatnění integrované výuky v konkrétní vyučovací hodině.

Publikace_ke_stazeni Publikace_ke_stazeni (3,25 MB)