Definitiva učitelů v USA v ohrožení

V jednotlivých státech USA platí různé zákony o právním postavení učitelů veřejných škol. V současné době se diskutuje o tom, zda zachovat definitivu učitelů v těch státech, kde ji ještě mají, a o výhodách i nevýhodách tohoto opatření.


Soud státu Kalifornie prohlásil, že státní politika definitivy pro učitele, která obsahuje i pravidla služebního věku, brání školám zbavit se neefektivních učitelů, což ohrožuje ústavní práva žáků na rovnocenné vzdělávání. Kalifornský rozsudek může být rozhodujícím momentem v reformě vzdělávání, která by mohla oslabit postavení definitivy v celé zemi.
Národní sdružení vzdělavatelů (National Education Association – NEA) odsoudilo rozsudek s tím, že soudní proces je jen dalším pokusem, jak v zájmu milionářů a korporací podrývat autoritu učitelské profese. Prezident NEA uvedl, že rozhodnutí by jednak ztížilo získávání a udržení kvalitních učitelů ve školách, jednak ignoruje všechny výzkumy, které ukazují, že zkušenost a praxe jsou klíčovým faktorem efektivního vyučování. Bezprostředně po rozhodnutí daly učitelské odbory najevo, že se odvolají. Americká federace učitelů ústy svého prezidenta oznámila, že ve všech státech proběhnou protesty.
Kalifornie je jedním z pěti států, které mají nejkratší zkušební dobu, po níž učitelům udělují definitivu, a jedním z deseti států, které vyžadují, aby školské úřady při propouštění učitelů zvažovaly služební věk (ostatní státy to jen doporučují). Podle Národní rady pro kvalitu učitelů (National Council on Teacher Quality – NCTQ), která obhajuje reformu evaluace učitelů, mají jen některé státy, jako Kalifornie, Mississippi, Severní Dakota, Jižní Karolína a Vermont, zkušební dobu před udělením definitivy dvouletou nebo kratší. Většina států nechává učitele čekat tři roky a deset států má čtyř až pětiletou čekací dobu. A pouze Kalifornie, Havaj, Minnesota, New York, Pensylvánie, Západní Virginie, Kentucky, New Jersey, Oregon a Wisconsin mají pravidla, která vyžadují, aby školské úřady braly při propouštění učitelů v úvahu služební věk. Kalifornští učitelé tak získávají definitivu rychleji a je těžší je propustit ve srovnání s učiteli v jiných státech.
Definitiva je hlavním bodem debat o reformě vzdělávání. Původ má ve vysokoškolském vzdělávání, kde chrání profesory před reakcí na nepopulární výzkumy. Definitiva pro učitele byla zavedena v 60. letech jako ochrana učitelů před nespravedlivým propouštěním při administrativních změnách.
Pramen: Alter, Charlotte. Teacher Tenure Under Assault. U. S. Education. TIME, June 11, 2014.
http://time.com/2857458/teacher-
tenure-under-assault/.
Přeložila Anna Konopásková