Mistři v Evropě

Prezident Spolkového ústavu odborného vzdělávání (BIBB) se v editorialu časopisu BWP zamýšlí nad úlohou mistrů, jejichž význam v politice vzdělávání stoupá.


Slavnost Řemeslnické komory Dortmund byla v dubnu svátkem profesní přípravy. Poprvé byly předávány mistrovské listy (Meisterbrief), v nichž je uvedena 6. úroveň Německého rámce kvalifikací – DQR i Evropského rámce kvalifikací – EQF. Ministryně školství to nazvala milníkem v politice vzdělávání. Zdůraznila však, že německý mistrovský list a profesní příprava jsou ohroženy iniciativou Komise EU, která má přezkoumat současné úpravy pro přístup k profesi v členských státech. V profesích s mistrovskou povinností se v Německu vzdělává převážná část řemeslnických učňů.
Obavy jsou oprávněné
Studie semináře pro řemesla na Univerzitě Göttingen ukazuje, že se zrušení mistrovské povinnosti v roce 2004 u řady řemeslnických profesí negativně projevuje na připravenosti ke vzdělávání a na stabilitě zakládání existence. Göttingenští zjišťují, že řemeslníci bez mistrovského listu se výrazně méně vzdělávají než řemeslničtí mistři se zkouškou. Před rokem 2004 se 20 % zakladatelů podniku vzdělávalo v příslušném řemesle – dnes to jsou pouze tři procenta. Více než polovina nově založených nemistrovských firem do pěti let zmizela z trhu. Deregulace v řemesle tak nepřispívá k větší stabilitě. Slábnoucí výkon ve vzdělávání neškodí jen řemeslu, nýbrž i jiným hospodářským oblastem. Neboť řemeslničtí tovaryši jsou žádanými odbornými silami i v průmyslových podnicích, a proto jsou poptáváni.Zkoušení mistři jsou kvalifikovaně připraveni na založení podniku a zároveň ovládají komplexní znalostní oblast. Mají znalosti a dovednosti specifické pro řemeslo i způsobilost kontinuálně integrovat nejnovější poznatky do kvalifikačního profilu. K tomu patří i pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které mají pro samostatný výkon řemesla zásadní význam.
Kvalifikace mistra – záruka kvalitní profesní přípravy
Nařízení týkající se moderní mistrovské zkoušky kladou důraz na osobnost podnikatele, který má řídit podnikové procesy ve vlastní zodpovědnosti. Mistr musí zvládat návrhy, výpočty, plánování, koncepci a kalkulaci zadání od zákazníků a produktivně technické provedení zakázky dle stanovených standardů. Mistrovský list je zárukou vysoce kvalitní profesní přípravy. Neboť mistrovská zkouška zahrnuje i zkoušku mistra odborné výchovy, a tím přispívá k zajištění budoucnosti duálního systému. To vše umožňuje stanovené vzdělání a další vzdělávání, které společně se zkušenostmi poskytuje úroveň kompetence rovnocennou s absolvováním studia. Proto je mistrovská kvalifikace v DQR i v EQF zařazena stejně jako bakalář na 6. úrovni. Mistři zůstávají kotvami stability pro německé hospodářství, které je třeba chránit, eventuálně i před vroucími přáními EU.
Pramen: Esser, Friedrich Hubert. Meister in Europa: Bildungspolitisch aufgestiegen – als Stabilitätsanker gefährdet? BWP, 2014, Nr. 2. Přeložila Jana Šatopletová