Dodatky k osvědčení poprvé elektronicky

Europass – dodatky k osvědčení, které střední školy přikládají svým absolventům k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu, budou letos poprvé nejenom v tištěné podobě, ale také elektronicky.

Elektronický dodatek, který se vydává v češtině a jednom cizím jazyce, je možné jednoduše přikládat k životopisu spolu s dalšími dokumenty, jako jsou diplomy nebo certifikáty. Dodatky využijí absolventi, zejména pokud se chystají do zahraničí – na stáž, brigádu nebo pracovat. Tento dokument totiž popisuje obsah, úroveň, výsledky a kontext studia. Letos bude vydáno pro absolventy středních škol více než 60 tisíc dodatků k osvědčení. Pro absolventy chystající se do zahraničí je důležitá i další novinka na letošních dodatcích – a to uvedení úrovně EQF (Evropského rámce kvalifikací). Tento nový údaj se v budoucnu objeví i na maturitních vysvědčeních, výučním listu i osvědčení o závěrečné zkoušce. Vzhledem k tomu, že úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, mohou absolventi zahraničním zaměstnavatelům prostřednictvím dodatku srozumitelně prokázat svou kvalifikační úroveň, tedy to, co znají a jsou schopni vykonávat. Tím se zájemcům zjednoduší zařizování brigády nebo stáže v evropských zemích. Úrovní EQF je celkem osm, přičemž první úroveň odpovídá v ČR dokončené základní škole speciální a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu.

Lucie Šnajdrová