Jak prokázat jazykové dovednosti? Pomocí jazykového pasu.

Pokud potřebujeme prokázat své znalosti cizích jazyků, například při pracovním pohovoru, je možné využít vedle jednotného evropského formátu životopisu také další z dokumentů Europassu, a to jazykový pas. Jazykový pas není cestovní doklad, ale formulář, do kterého se zaznamenávají znalosti a zkušenosti z cizích jazyků. Využije ho především ten, kdo cizí jazyk umí, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom. Žáci a čerství absolventi středních škol o možnosti využít jazykový pas zatím příliš nevědí, což je škoda, protože jim může pomoci při shánění práce nebo brigády v zahraničí.

Učitelé mohou poradit žákům, jak prokázat jazykové dovednosti

Uchazeči o práci včetně absolventů často používají v životopisech formulace typu „umím trochu anglicky” nebo „angličtina aktivně slovem a písmem”. Tato informace je pro personalisty nedostatečná. „Je důležité si uvědomit, a pro absolventy to platí obzvlášť, že pro zaměstnavatele je důležitá konkrétní informace o jazykových dovednostech uchazeče, kterou poskytuje právě jazykový pas nebo i část Europass-životopisu týkající se jazykových dovedností,“ říká Irena Palánová z Národního centra Europass (NCE). „Snažíme se, aby se povědomí o tomto užitečném dokumentu rozšířilo, aby se o něm žáci dozvěděli i od učitelů, např. v rámci jazykového vzdělávání.“

Jazykový pas je jednotný evropský formulář, do kterého si každý může zaznamenat všechny dovednosti v cizích jazycích, které získá nejen ve škole nebo na jazykovém kurzu, ale i mimo něj, například při samostudiu. Na certifikátech vydaných v zemích EU je už příslušná úroveň dovedností uvedena, stačí ji tedy z certifikátu do jazykového pasu jednoduše opsat. Pokud certifikát nemáte, určíte si úroveň znalostí sami na základě sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Evropské jazykové portfolio pomůže při vyplnění jazykového pasu

Evropské jazykové portfolio (EJP) je určeno všem, kteří chtějí znát úroveň svých jazykových dovedností, učí se cizí jazyky nebo je aktivně používají a chtějí si o svých praktických jazykových zkušenostech vést záznam. Letos vznikla on-line aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz, která je zdarma dostupná všem uživatelům ve čtyřech jazykových mutacích. „Díky ní se žáci učí nejen správně ohodnotit své jazykové dovednosti, ale měli by i přemýšlet, co a jak se učí. Zároveň e-portfolio rozvíjí ICT gramotnost žáků,“ upřesňuje Michala Čičváková z NCE.

E-portfolio se skládá ze čtyř částí – Jazykový životopis, Co už umím, Moje sbírka a Jazykový pas. V části Jazykový životopis si každý může zaznamenávat všechny aktivity a zkušenosti s používáním cizích jazyků ve škole, jazykovém kurzu, volném čase doma či v zahraničí. „E-portfolio umožňuje interaktivní komunikaci mezi žákem a učitelem, kdy učitel v roli poradce může komentovat vlastní žákovo sebehodnocení,“ vysvětluje M. Čičváková. „Další zajímavou součástí aplikace je možnost zjistit si, jaký učební typ jste – a jaké jazykové strategie můžete využívat, a učit se tak lépe a efektivněji.“

E-portfolio dále zahrnuje konkrétní popisy dovedností, s jejichž pomocí se může každý zorientovat v úrovních A1–C2 při sebehodnocení, a pomůže mu správně si vyplnit a vytisknout jazykový pas. E-portfolio slouží i jako úložiště pro různé materiály, prezentace, diplomy nebo domácí úkoly, které je možné sdílet s učitelem – ten je pak může jednoduchým způsobem komentovat.

Lucie Šnajdrová

http://www.europass.cz/jazykovy-pas