V maturitních oborech středních odborných škol ubývá žáků

Počet žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol se ve školním roce 2011/2012 opět snížil, i když už ne tak výrazně jako v předchozím roce. Nejvíce se pokles dotkl maturitních oborů odborného vzdělání bez odborného výcviku, kam nastoupilo o 3 500 žáků méně než v roce 2010/11. K nejmenšímu poklesu došlo naopak na gymnáziích. Tyto i další a podrobnější informace přináší publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 2011/12, kterou vydal Národní ústav pro vzdělávání.

V roce 2010 poklesl vlivem populačního vývoje počet žáků v prvních ročnících středních škol téměř o 15 tisíc (11,5 %), v roce 2011 o 6 tisíc (5,3 %). Pokles se projevil u všech kategorií vzdělání, nepotvrdila se ale prognóza, že nejhůř na tom budou učební obory. Naopak po mnoha letech dochází ke snížení procenta žáků vstupujících do maturitních oborů. Jejich podíl po maximu dosaženém v roce 2008 (69 %) mírně klesá, v letošním školním roce se snížil na 67,4 %.

Pokles podílu žáků v učebních oborech se zastavil

Podíl žáků vstupujících do učebních oborů po dlouhé etapě mírného poklesu od roku 2009 nepatrně stoupá: v roce 2011/12 se zvýšil na 31,64 %, což ovšem vzhledem k poklesu populace znamená snížení počtu o 1 214 žáků. Přesto lze považovat za příznivé, že nedošlo k přesunům většiny nově přijímaných žáků do maturitních oborů a k výraznému omezení podílu žáků v učňovském školství, jak v minulých letech prognózovalo MŠMT. Ve srovnání s předchozím rokem nastoupily výrazně vyšší podíly žáků do strojírenských, potravinářských, zemědělských a lesnických oborů, výrazně nižší naopak do stavebních oborů, oborů z oblasti osobních služeb a gastronomie, hotelnictví a turismu. „Je zřejmé, že u skupiny Stavebnictví se přes výraznou propagaci a podporu náboru žáků projevuje velmi nepříznivá reálná situace ve stavebním odvětví, což se odráží i v zájmu žáků základních škol o přípravu v oborech této skupiny,“ vysvětlil spoluautor analýzy Jiří Vojtěch. Do maturitních oborů s odborným výcvikem (L0) vstupuje téměř 7 % populačního ročníku, počet žáků v prvních ročnících se však ve školním roce 2011/12 snížil asi o 800, což je v procentuálním vyjádření druhý nejvyšší pokles – 10,2 %.

Podíl žáků vstupujících do maturitních oborů klesá, pouze u gymnázií mírně roste

V počtech žáků prvních ročníků zaznamenaly největší pokles maturitní obory odborného vzdělání bez odborného výcviku (kategorie M, vč. oborů lyceí), a to o 3 500 žáků, což představuje pokles o 8 %. Nejvíce žáků nastupuje v této kategorii stále do ekonomických oborů, v tomto roce však došlo ke snížení téměř o 1 p.b., což představuje asi tisíc žáků. Významný pokles vykazují také zdravotnické obory a lycea (v obou případech o 1,6 p.b.), počet přijatých naopak nejvýrazněji vzrostl v oborech z oblasti informatiky (1,0 p.b.) a v uměleckých oborech (0,8 p.b.). Podíl žáků v prvních ročnících čtyřletých gymnázií a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií se již druhým rokem drží nad dvacetiprocentní hranicí (20,9 %). Co se týče počtu žáků, došlo v této kategorii k nejmenšímu poklesu – o 500 žáků. Výrazné meziroční snížení počtu nově přijatých zaznamenaly nástavbové obory (po vyučení), a to o 1 450 žáků v denní formě studia (pokles o 13,5 %). „V roce 2011/12 bylo nově přijato asi 9,2 tisíce žáků, což představuje třetinu všech vyučených v daném roce. Skutečností ovšem je, že asi třetina přijatých žáků toto studium nedokončí,“ uvedl Jiří Vojtěch.

Ve vyšším odborném vzdělávání došlo v roce 2011 po dvou letech nárůstu k poklesu nově přijatých o téměř 1 000 žáků (10 %). Vzhledem k dostupnosti bakalářského studia na vysokých školách lze předpokládat pokles i v dalších letech.

Publikaci Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2011/12 najdete na www.nuv.cz.

Alena Nová