Doporučené očekávané výstupy

Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-87000-77-9

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF