Duální studium se osvědčilo

Duální studium je teoretické studium, které je pravidelně doplňováno praktickými fázemi (např. profesní přípravou v Průmyslové a obchodní komoře – IHK, praxí v podnicích) integrovanými do studia. Obojí musí být koordinováno obsahově i časově.


Čím je duální studium pro podniky zajímavé?

Duální studium (Duale Studium) je celostátně osvědčenou alternativou k prevenci nedostatku odborných sil. Je prokazatelně úspěšné a přednosti pro podniky jsou zřejmé:
• lepší šance na získání mladých odborných a vedoucích pracovníků;
• vhodný nástroj k udržení zaměstnanců;
• absolventi nemusí být po vzdělávání zapracováváni;
• pravidelné praktické fáze během vzdělávání zamezují šoku z praxe;
• velké podíly praxe při studiu – vzdělávání se orientuje podle potřeby hospodářské sféry;
• propagace značky zaměstnavatele – možnosti duálního studia v podnicích zvyšují jejich atraktivitu.

Stále více podniků se stává partnery v praxi
Mnohé podniky, a nejen v Hesensku, rozšiřují své vzdělávací portfolio a nabízejí se jako partneři v praxi pro duální studium. Takovým partnerem se potenciálně může stát každý podnik.
Měl by ale napřed vědět, jestli dokáže dát žákům jasnou perspektivu, zda je schopen to zvládnout po stránce obsahové a organizační a má k tomu všemu dostatečné personální, materiální a prostorové podmínky. A jestli je schopný určit jasně zodpovědnost za tento program a motivovat studující. Podniky zapojené do úspěšného programu „Dorost odborných sil“ (Fachkräftenachwuchs–Programm) zjišťují, že u nich počet uchazečů o místo stoupá a zároveň stoupá jejich kvalita. Přitom studijní místo není nutně vázáno na učební místo. Myslitelné jsou i jiné smluvní formy, např. smlouva o praxi. Důležité je, aby teorie a praxe byly spolu obsahově i časově zkoordinovány.
Příklad: Studijní model Hesenské profesní akademie
Studium na Hesenské profesní akademii trvá tři roky (šest semestrů) a každoročně začíná 1. srpna (začátek školního roku v profesní přípravě). První dva týdny noví „učedenti“ (Azudent) zůstávají v podnicích a aklimatizují se. V polovině srpna začíná první semestr. Po deset týdnů se vyučuje celodenně, zpravidla v přednáškových sálech Goethovy univerzity ve Frankfurtu. Potom přibližně sedmnáct týdnů jsou studující (nebo učni) v podniku v tzv. praktické fázi. To se opakuje každý semestr. Pro oboustranný úspěch má rozhodující význam dobrý a cílený personální výběr. Fakt, že počet předčasných ukončení studia je nižší než 10 % a žáci dosahují na vysvědčení průměru 2,0, přesvědčí mnoho podniků o prospěšnosti duálního systému. Navíc po ukončení studia podniky převezmou 80–90 % absolventů, což svědčí o tom, že s nimi byli spokojeni.
Přeložila Jana Šatopletová
Pramen: Moser, Mark. Duales BA-Studium – Nachwuchs sicher! Wirtschaft und Beruf, 2013, Nr. 1, S. 32-33.