Duální systém s otazníkem

Dvě otázky pro náměstkyni ředitele NÚV Jitku Pohankovou

Školy jsou často kritizovány, že nedostatečně připravují žáky pro skutečnou praxi. Ozývají se hlasy, že má být zaveden duální systém, jako je např. v Německu. Obsahuje takové plány připravovaný projekt POSPOLU?
Na projektu POSPOLU intenzivně spolupracujeme se Svazem průmyslu a dopravy a předpokládáme, že by měl být spuštěn v prosinci tohoto roku. Proběhne v něm napřed celoplošné šetření a na jeho základě vznikne analýza současného stavu spolupráce mezi školami a podniky. Je to velmi potřebné, protože dosud máme k dispozici jen dílčí zjištění, například z projektů Partnerství a kvalita, Kurikulum S, ENERSOL nebo IQ Industry. Na základě analýzy pak vzniknou dva základní modely, ve kterých budou stanovena pravidla spolupráce škol a firem a podmínky, v nichž bude tato spolupráce probíhat. První model se bude týkat učebních i maturitních oborů, které zahrnují odborný výcvik (kategorie H a L), druhý model bude připraven pro maturitní obory obsahující odbornou praxi (kategorie M). Pro každou ze třiceti skupin oborů vzdělání vznikne navíc konkrétní aplikace modelu. Poté bude vybráno 25 aplikací (hlavně pro technické obory), které budou pilotně ověřeny v praxi. Pilotní ověřování ukáže, ve kterých oborech je nutné realizovat odborný výcvik ve firmách a kde to naopak tolik nutné není. Podle toho pak budou navrženy potřebné legislativní změny včetně možnosti financování odborného výcviku na pracovištích, například by mohlo jít o daňové úlevy.
Může to vše vyústit v zavedení duálního systému v ČR?
Myslím, že může jít o zavedení některých jeho prvků. Nedomnívám se, že by došlo k úplnému oddělení teoretického a praktického vyučování, ale např. možnost, aby podniky uzavíraly smlouvy přímo se žáky jako se svými budoucími zaměstnanci, by mohla být prospěšná pro obě strany. Možnost vzdělávat se jen ve škole musí však v systému zůstat, protože ne všichni žáci najdou podnik, který by je chtěl nebo mohl prakticky vyučit.