Evropské jazykové portfolio

Dne 25. října 2012 proběhla v Praze závěrečná konference projektu Evropské jazykové portfolio (EJP) v praxi.

Během projektu vznikla internetová aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz, která je užitečnou pomůckou k výuce cizích jazyků na základních a středních školách. Aplikaci mohou využít i jednotlivci k zaznamenání své aktuální úrovně v cizích jazycích, k uložení různých dokumentů (certifikátů, slohových prací atd.) nebo i ke komunikaci a sdílení dokumentů se svým učitelem cizího jazyka. Aplikace EJP pomůže uživatelům také při vyplnění jednoho z dokumentů Europassu – jazykového pasu.

(red)