Podpora žáků se zdravotním postižením

Dne 22. listopadu se v pražském hotelu Olympik konala pod hlavičkou NÚV konference, kde se diskutovalo o vzdělávání žáků se zdravotním postižením. V úvodu konference promluvili sami žáci, kterých se tato problematika bezprostředně týká. Seznámili účastníky se svými zkušenostmi se vzděláváním inkluzivním i speciálním a nutno podotknout, že volali po svobodné volbě každého jedince. Velmi zajímavé mezinárodní srovnání pak poskytli řečníci z Finska a Skotska, když hovořili o podpůrných opatřeních pro žáky se zdravotním postižením ve svých zemích. Prostor dostala také problematika vzdělávání budoucích pedagogů, po níž následovaly specificky zaměřené příspěvky. Díky konferenci se diskuse o vzdělávání žáků se zdravotním postižením opět posunula o krok dále.

Alžběta Polzová