Konference RailVET

Dne 5. prosince 2012 proběhla v tureckém hlavním městě Ankaře závěrečná konference projektu RailVET („Railway Operation in ECVET“).

V rámci projektu byly zpracovávány vzdělávací moduly pro povolání z oblasti železniční dopravy a provozu. Moduly byly určeny oborům vzdělání až do úrovně EQF 4, tedy maturitní zkoušky. NÚV v rámci projektu poskytoval vlastní komentáře a připomínky k návrhům vzdělávacích modulů a rovněž zajišťoval odborná stanoviska od českých expertů z oblasti školství a dopravy.

V říjnu 2012 zorganizoval NÚV workshop, na kterém zahraniční experti vzdělávací moduly dále upravovali k jejich lepší adaptaci a budoucímu využití v rámci Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET).

Martin Němeček