Partnerství TTnet

V říjnu 2012 se konalo již 13. setkání Partnerství TTnet. Uskutečnilo se v Kostelci nad Černými lesy a zúčastnili se ho zástupci vysokých škol připravujících učitele odborných předmětů a výcviku, ředitelé středních škol, zástupci vzdělávacích institucí, samotní lektoři a učitelé v odborném vzdělávání, zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a zástupci České pedagogické společnosti. Cílem TTnetu je zvýšení úrovně vzdělavatelů v rámci počátečního i dalšího odborného vzdělávání.

Partnerství TTnet (Training of Trainers Network) bylo v ČR oficiálně ustaveno 21. ledna 2005, národním koordinátorem sítě TTnet se na základě pověření MŠMT stal NÚOV (v současnosti NÚV). TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání a přípravy. TTnet ČR byl součástí evropské sítě TTnet, která byla koordinována CEDEFOP. Evropská síť TTnet byla v polovině roku 2011 zrušena a aktivity této sítě byly přeneseny na „Thematic working group on VET trainers“ Evropské komise. Činnost TTnet ČR je finančně podporována MŠMT.

O čem se jednalo

V průběhu dvoudenního jednání si účastníci vyměnili řadu užitečných informací a zkušeností a podařilo se mezi nimi navázat novou spolupráci. Např. ředitelé a zástupci škol nabídli pohled na realitu vysokoškolským profesorům a naopak vysokoškolští pedagogové je seznámili např. s novými výzkumy a projekty.

Na setkání zazněly např. informace z pracovního setkání „Thematic working group on VET trainers“ Evropské komise, kterého se zúčastnila koordinátorka TTnetu Ing. Hana Čiháková, Ph.D., byla diskutována problematika trenérů/lektorů ve firmách v jednotlivých evropských zemích, mluvilo se o etických požadavcích na lektory i o trendu vznikajících center celoživotního učení na středních školách a z něj vyplývající nové roli lektora pro učitele odborných předmětů a výcviku.

Co nabízí TTnet

Během působení TTnetu v ČR vznikly sborníky ze setkání a v roce 2009 i publikace, kde lze mimo jiné nalézt výsledky výzkumu profesních činností středoškolských učitelů. Tyto materiály jsou ke stažení na webu TTnetu, kde naleznete aktuální informace o plánovaných setkáních TTnetu, pozvánky na akce k dané problematice, databázi didaktik, kontakty na zástupce koordinačního týmu a na partnerské organizace včetně jejich zástupců.

Barbora Anfilova Husová