Jak se mohou školy zapojit do projektu Pospolu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), financovaný z ESF a realizovaný NÚV a MŠMT, se zaměřuje na hlubší propojení spolupráce škol a firem. Do jednotlivých aktivit projektu se mohou zapojit i odborné školy a firmy. Jak konkrétně a kdy?

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem

První formou zapojení škol do projektu je účast v pilotním ověřování spolupráce středních škol a firem. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena zejména na technické obory středních škol. Povinnou formou spolupráce bude odborný výcvik nebo praxe v prostředí firmy. Pilotáže budou probíhat od září 2013 do ledna 2015.

Školy se mohou přihlásit do výběrového řízení ve lhůtě 50 dnů od zveřejnění zadávací dokumentace (červen 2013), a to buď se svým sociálním partnerem (firmou, jinou školou, více firmami), nebo může nabídku podat jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající partneři pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele).

Další informace o pilotáži najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů

Dalším způsobem, jak se školy mohou podílet na aktivitách projektu Pospolu, je účast na tvorbě aplikovaných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Celkem 56 aplikovaných modelů bude vytvořeno rozpracováním tří obecných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů, které vznikly na začátku projektu (pro obory H, M a L). Aplikované modely spolupráce budou obsahovat konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace. Uvítáme proto vaše podněty a náměty, jak spolupráci mezi středními odbornými školami a zaměstnavateli podpořit a zlepšit. Podílet se můžete na tvorbě a připomínkování modelu, tvorbě případové studie nebo následné oponentuře při finalizaci modelu v závěru projektu.

Další formy spolupráce s Pospolu

Školy mohou dále spolupracovat průběžně na tvorbě metodických a učebních materiálů na podporu realizace výuky v prostředí firem a mohou se podílet i na zpracování dalších materiálů. Od školního roku 2013/2014 se budou zástupci škol moci účastnit vzdělávacích akcí, které budou realizovány na podporu zavádění vytvořených modelů do praxe.

V případě zájmu o zapojení do projektu Pospolu (kromě pilotáže) nás prosím kontaktujte na e-mailu pospolu.info@nuv_cz. Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na www.projektpospolu.cz. Pokud máte zájem o zasílání novinek o projektu, zaregistrujte se na www.projektpospolu.cz/registrace.

Lucie Šnajdrová