Jak se využívá ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání – ECVET podporuje mobilitu na národní i mezinárodní úrovni a přináší výhody všem zúčastněným – žákům, školám i podnikům. Jak se tento systém využívá? To ukazují následující příklady z různých zemí.


Příklad 1: Úplné uznání jednotky výsledků učení získané v zahraničí
Rosa, finská studentka turismu, by ráda pracovala na koňské farmě svých rodičů. Absolvovala stáž na farmě na Islandu, kde se seznámila se specifiky této části turistického průmyslu. Rosa byla ohodnocena islandskou přijímající institucí. Protože se finský a islandský partner ještě před stáží dohodli na použití ECVET principů, Rosa měla garantované plné uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných na Islandu. Finský systém umožňuje kompletní uznání výsledků učení získaných v cizím prostředí a Rose tak byla uznána celá jednotka, která je součástí celku vedoucího k získání úplné kvalifikace. Ve Finsku tak teď může tuto jednotku vynechat, přestože by jinak byla povinnou částí v jejím studijním oboru. (Příklad z finského projektu M.O.T.O.)
Příklad 2: Podpora návratu do škol těch, kteří vzdělání předčasně ukončili
Mathieu nedokončil školu a začal pracovat jako automechanik. Po nějaké době zjistil, že není placen tak, jak by si představoval, a také jeho možnosti na povýšení nejsou moc velké. Pokud by měl dokončené vzdělání, mohla by se jeho situace zlepšit. Ještě během studií na odborné škole Mathieu získal čtyři jednotky výsledků učení z celkem šesti potřebných pro úspěšné absolvování. Protože jeho pracovní náplň odpovídá těmto čtyřem jednotkám, je mu vystaven doklad o absolvování těchto jednotek v praxi. Ve škole mu jsou pak tyto jednotky uznány a Mathieu už absolvuje jen ty dvě zbývající. Nic z toho, co už se naučil dříve, nemusí opakovat. Po absolvování zbývajících dvou jednotek získá Mathieu výuční list v oboru Automechanik. (Příklad z belgického projektu CPU-Europe.)
Příklad 3: Transparentní výsledky učení jako nástroj na zlepšení spolupráce odborných škol a podniků
Susan studuje program zaměřený na práci v administrativě. Součástí studia je i odborná praxe. Její škola poskytla zaměstnavateli (u kterého bude Susan vykonávat praxi) podrobně popsanou jednotku s výsledky učení, kterých má Susan během praxe dosáhnout. Zaměstnavatel, resp. jím pověřený školitel, tak má jasnou představu o tom, na co se Susan zaměří, a zároveň bude Susanina praxe odpovídat tomu, co se má naučit podle formálního vzdělávacího programu. Navíc na konci praxe bude jednodušší zhodnotit Susanin pokrok.
Další informace najdete na www.ecvet.cz.
Lucie Šnajdrová