Dodatek k osvědčení dostalo 64 tisíc žáků

Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostalo na konci června téměř 64 tisíc absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Počet absolventů je tak přibližně stejný jako v loňském roce, počet škol, které vydávají pro své absolventy dodatky, se zvýšil z loňských 595 na 612. Dodatky svým žákům vydává letos 46 % středních škol.
Tyto školy pořízením Europassů usnadní svým absolventům vstup na trh práce i hledání studijních a pracovních příležitostí v zahraničí. Dodatek dostávají žáci v češtině a jednom cizím jazyce – v angličtině, němčině nebo francouzštině. Největší zájem je tradičně o anglickou verzi dodatku, kterou si vybralo 94 % žáků, následuje německá. O vydání dodatku k osvědčení mohou lidé zažádat i jednotlivě, a to v případě, že jejich škola dodatek nevydává nebo absolvovali školu před vznikem Europassu v roce 2005.
Více informací najdete na www.europass.cz.
Lucie Šnajdrová