Portál RVP.CZ se vyplatí sledovat

Metodický portál RVP.CZ má co nabídnout jak zkušeným pedagogům, tak i začínajícím učitelům a ostatní pedagogické veřejnosti. Přináší inspirativní materiály a nápady, které mohou využít ve výuce, může jim ale také suplovat roli mentora.


Po prázdninách nastoupí do praxe noví pedagogové. Jejich pozice není snadná – potřebují urychleně načerpat zkušenosti z praktického života dané školy a srovnat je se svými znalostmi získanými při studiu. Na většině škol opět fungují role tzv. uvádějících učitelů nebo mentorů, kteří radí a pomáhají novému kolegovi. To, co bylo dříve jen povinností, může pak být příjemně strávenou chvilkou spojenou s motivací k další práci. Sama o tom píši v článku Spolupracujeme. Spolupracujete? (Metodický portál, modul Blogy).
RVP.CZ v roli mentora
Co když ale není k dispozici kolega stejného oboru? Pak může být Metodický portál RVP.CZ s průměrnou návštěvností okolo 23 000 jedinečných návštěv týdně převážně pedagogické veřejnosti tím správným místem, kde hledat pomoc, podporu a radu.
Např. A. Blažková v článku Začínající učitel (modul Diskuze) vyzdvihuje dva kroky:
1. “Co nejdříve si udělat schéma na celý školní rok (hodinová dotace k jednotlivým tématům) podle závažnosti jednotlivých témat a podle něj se řídit. Dobré je to zkonzultovat s dalším učitelem onoho předmětu. A co nejdříve se pídit po všech možných pomůckách.
2. Promyslet a nejlépe hodit na papír pravidla hry a hned první hodinu je se žáky probrat. Jako nastupující a mladá učitelka jsem první hodiny silně bojovala se žáky hlavně vyšších ročníků, kteří zkoušeli, kam až mohou zajít. Hlavně nepolevte a vydržte, i když budete mít někdy chuť mávnout rukou a posunout hranice a něco jakoby ´přehlédnout´. Ty první dva měsíce to zkoušet budou.”
Nějak se nedostává materiálů?
Pokud nastupujete do 1. třídy, nepřehlédněte zajímavý DUM s názvem Čtení slov s podporou obrázků. Skládá se z pracovních listů, které mají podporovat rozvoj čtenářských dovedností žáků. Autorka Oľga Gabrielová připravila rovněž pexeso, kdy žáci rozstříhají a slepením vytvoří karty, na kterých je z jedné strany obrázek s popisem, na druhé slovo (http://tinyurl.com/DUM-obrazky).
Učitelé odborného vzdělávání mají nyní na Metodickém portálu velké množství nových materiálů v modulu DUM. Jen na ukázku vybíráme rozsáhlý a podnětný pracovní list Communication with the customers pro obor Prodavač/Prodavačka, jehož autorem je Mgr. Pavel Honzátko. Obsahuje lexikální cvičení, která jsou určena k procvičení, zopakování a prohloubení slovní zásoby studentů (http://tinyurl.com/DUM-customers).
Při práci s tabulkovým kalkulátorem můžete vyzkoušet materiál Markéty Wolfové s názvem MS Excel – Formát buněk I. Nápaditý materiál je určen žákům, kteří začínají s programem MS Excel. Řešením hlavolamu se žáci seznámí se základními úkony, jako je například šířka sloupce, výška řádku, výplň, ohraničení buňky, zarovnání textu a podobně. Tento materiál naleznete také v sekci základního vzdělávání (http://tinyurl.com/DUM-tabulky).
Další zajímavý DUM s názvem Československo v letech 1948–1956 připravila Marcela Svejkovská. Žákům naši zemi představuje jako stát, ve kterém byla základní lidská práva zcela pošlapána, představuje i vzpomínky několika pamětníků, kteří líčí, jak se jim podařilo nelidské podmínky tehdejšího celospolečenského marasmu přežít se ctí (http://tinyurl.com/DUM-historie).
Ale vždyť jsou prázdniny!
V létě nabízí Metodický portál RVP.CZ oddechovou aktivitu – galerii Cestujte s námi. Galerie nabízí nejen sdílení fotografií z vašich letních aktivit a poznávacích výletů, ale také procvičení znalostí. Stačí vložit fotografii s krátkou nápovědou a ostatní uživatelé prostřednictvím komentářů pod fotografií určují, kde byl snímek pořízen a co zobrazuje. V průběhu loňského léta se mám podařilo posbírat téměř 160 fotografických hádanek. Bude galerie úspěšná i letos? To záleží na vás! Těšíme se na vaše fotografie a komentáře od 1. července.
Pavlína Hublová