Jaké jsou priority řeckého předsednictví v oblasti vzdělávání

Řecké předsednictví se časově shoduje se zahájením nového víceletého finančního rámce včetně nového programu Erasmus+ a také nových strukturálních a investičních fondů. Proto bude Řecko usilovat o to, aby ministři školství zdůvodnili příslušný podíl investic do vzdělávání.

Řecké předsednictví se časově shoduje se zahájením nového víceletého finančního rámce včetně nového programu Erasmus+ a také nových strukturálních a investičních fondů. Proto bude Řecko usilovat o to, aby ministři školství zdůvodnili příslušný podíl investic do vzdělávání.
• Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se v průběhu řeckého předsednictví sejde dvakrát, v únoru a v květnu 2014.
• Řecké předsednictví též uspořádá konferenci o odborném vzdělávání a přípravě zaměřující se na nesoulad mezi nabídkou kvalifikací a poptávkou po nich.
• Bude podporovat zajišťování kvality na všech úrovních vzdělávání přijetím příslušných závěrů Rady pro vzdělávání a mládež v červnu 2014.
• Předsednictví se také zaměří na mobilitu kvalifikací jako na jeden z nejdůležitějších faktorů podporujících mobilitu studentů a zaručujících úspěšnost studijních výměn a kooperačních programů mezi školami.
• Ve vysokém školství se bude posilovat nový multidimenzionální systém hodnocení VŠ (U–Multirank).
• O novém kritériu v oblasti jazykového vzdělávání se bude diskutovat na zasedání Rady v červnu 2014.
• O otázkách vzdělávání učitelů se bude diskutovat – v návaznosti na konferenci Profesionální identita vzdělavatelů učitelů, která se konala v době irského předsednictví – se záměrem přijmout příslušné závěry Rady v červnu 2014.
• Předsednictví se bude věnovat otázkám spravedlivosti a sociální soudržnosti a uspořádá konferenci o předškolním vzdělávání a předčasném opouštění školy.
Anna Konopásková