Jednotná závěrečná zkouška pro učně

Příprava nových závěrečných zkoušek pro žáky oborů vzdělání s výučním listem je v závěrečné fázi. Během školního roku 2013/2014 budou připravena jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem včetně těch, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová závěrečná zkouška stále není povinná, ale kolem 80 procent škol se k ní přidává dobrovolně. Žáci 3. ročníků učebních oborů by se proto měli připravit na to, že ji s velkou pravděpodobností budou na konci školního roku skládat.

„Zkvalitnit přípravu na budoucí povolání i v této vzdělávací oblasti považuje MŠMT za jeden z důležitých úkolů v nadcházejících letech,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Projekt Nová závěrečná zkouška 2, který se reformou závěrečných zkoušek zabývá, zadalo MŠMT Národnímu ústavu pro vzdělávání a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Výsledky žáků ukazují, že je pro ně nejtěžší písemná zkouška (průměr známek je 2,9, 11 % žáků získalo známku 1 a 6 % neuspělo).

Školy hodnotily témata

Každá škola měla možnost ohodnotit témata, která si vybrala pro sestavení vlastního zadání, na škále od jedné do pěti. Hodnocení jedna, které znamená, že téma nemá obsahové ani jazykové nebo grafické chyby, dostalo 74 % témat. Hodnocení dvě, které znamená, že téma je obsahově správné, ale má drobné grafické chyby, získalo 18 % témat. Naopak špatné hodnocení dostalo pouze 25 témat z více jak šesti tisíc (méně než půl procenta).

V příštích měsících budou týmy pedagogů a odborníků z praxe rozšiřovat databázi témat, z nichž se skládají jednotná zadání. Nová témata budou vznikat hlavně v oborech vyučovaných na velkém počtu škol, jako je Mechanik opravář motorových vozidel, Nástrojař, Elektromechanik, Elektrikář, Prodavač, Kuchař-Číšník. Přitom se autorské týmy budou snažit, aby zohlednily všechna zaměření těchto oborů. Celkový počet témat pro zkoušku písemnou, praktickou a ústní, která jsou obsažena v databázi, se tak zvýší přibližně o třetinu (z dnešních cca 6 000 na 9 000). Kromě toho ale proběhne také úprava už existujících témat, která bude respektovat připomínky a doporučení škol a zároveň bude usilovat o dosažení srovnatelné obtížnosti témat.

Celá tato práce je předpokladem k tomu, aby se zadání závěrečných zkoušek v tom kterém oboru mohla každý rok obměňovat. Témata se vkládají do informačního systému, z něhož si pak školy vygenerují jednotná zadání pro své žáky „na míru“. Systém jim totiž dovolí zkombinovat témata tak, aby jednotné zadání odpovídalo užšímu zaměření, v němž se žák učil, a zároveň aby byla zachována stejná náročnost zkoušek.

Zoja Franklová