Kampaň na podporu procesů uznávání

UNIV 3 spouští celorepublikovou propagační kampaň upozorňující na to, že lidé mají možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. To jim může přinést i lepší postavení na trhu práce.

V České republice je další vzdělávání zatím nedostatečně rozšířeno, přestože existuje již řada projektů, které se snaží tuto aktivitu podporovat. Patří k nim také projekt ministerstva školství UNIV 3, zaměřený na podporu procesů uznávání. Důvodem pro celorepublikovou kampaň v rámci tohoto projektu je dosud malá informovanost obyvatel České republiky o tom, že existuje něco, co by mohlo pomoci ke snížení nezaměstnanosti, která je zapříčiněna chybějící kvalifikací žadatelů o pracovní umístění. Smyslem kampaně není propagovat výsledky projektu, nýbrž možnost účasti dospělých osob v něm a hlavně motivovat obyvatelstvo ke zvýšení úrovně vzdělanosti, které by jim zaručilo lepší uplatnění na trhu práce.
Komu je kampaň určená
Kampaní chceme oslovit potenciální účastníky napříč generacemi: od absolventů základních, středních a vysokých škol i učilišť, přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky až po občany středního i staršího věku do 64 let.
Čím kampaň zaujme
Náplní kampaně je jednak klasická bannerová a textová reklama, jednak kampaň prostřednictvím sociálních médií. Začlenění sociálních sítí (jako je Facebook či Google+) zajistí maximální míru oslovení koncových uživatelů. Lepší informovanost potenciálních zájemců o další vzdělávání může přispět k řešení problému nezaměstnanosti v České republice. K tomu, aby zájemci viděli i prakticky, jak takový proces probíhá a co se v některém z kurzů pro získání profesní kvalifikace mohou naučit, doporučujeme prohlédnout si videoukázky na webových stránkách projektu http://univ3.univ.cz/.
Jarmila Halouzková