Mladé lidi zajímá hlavně vzdělávání

O činnosti NICM a vzniku nových informačních center pro mládež jsme hovořili s vedoucí NICM Šárkou Kuškovou.

Jaké dotazy nejčastěji zodpovídáte?
Nejvíce dotazů se týká oblasti vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. V poslední době jsme odpovídali na dotazy týkající se doplnění si středoškolského vzdělání, přijímacích zkoušek na VŠ, možnosti individuálního studijního plánu, státní maturity, dálkového studia při zaměstnání, získání pedagogického minima, neplatného víza, šikany ve škole, sociálních dávek, možnosti studovat ve Francii, založení spolku, statistiky pro diplomovou práci, jak vydat sbírku povídek, jak začít podnikat. Časté jsou i dotazy, jak vycestovat do zahraničí za studiem nebo za prací apod. Lidé u nás hledají brigády, pomáháme jim se psaním životopisů, motivačních dopisů. Také se na nás obracejí organizace, které chtějí založit ve svém městě informační centrum pro mládež (ICM).
Jak nové ICM vlastně vznikne a jak s ním spolupracujete?
Organizace, která zamýšlí ICM založit, nás většinou kontaktuje sama. NICM jí potom zajistí metodickou podporu, která se vznikem souvisí. Podporou je zde myšleno vše od pracovní stáže v NICM, kde se zakladatelé budoucího ICM seznámí s provozem centra, až po metodickou návštěvu konkrétních prostorů, v nichž má ICM vzniknout. Pracovníci NICM poskytnou novému centru veškeré dostupné materiály, dokumenty, propagační tisky, publikace a zároveň základní nabídku bezplatných informací národního charakteru a elektronický katalog informací z jejich regionu i jednotné logo sítě ICM. Certifikovaná ICM spolu velmi dobře spolupracují. Třikrát ročně se vedoucí pracovníci těchto center scházejí v NICM, plánují společné projekty, kampaně, vzájemně si vyměňují zkušenosti, školí se, organizují semináře, vydávají publikace, přispívají na společný webový portál Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz.
Musí pracovníci nového ICM absolvovat nějaké školení?
Ano. NICM umožňuje pracovníkům vznikajícího centra absolvovat několikadenní základní školení. Zde se dozvědí vše potřebné k provozu a činnosti centra, naučí se pracovat s informacemi, seznámí se s informačními službami v ČR a v zahraničí, zjistí, jak jednat s klienty. Důležitými tématy jsou on-line informace, sociální sítě, bezpečnost na internetu, umění komunikace, prezentace. Také se seznámí s Evropskou chartou informací pro mládež, s Národním kodexem standardů kvality poskytovaných služeb v ICM v ČR a s procesem národní certifikace ICM.
Později pomáháme novému ICM se splněním jednotlivých standardů, čímž se centru otevírají dveře k možnosti získat certifikát kvality ICM a možnost zažádat o dotace MŠMT. Všechna nová ICM jsou zařazena do celorepublikové databáze a zároveň mohou využívat informace ze společných portálů www.nicm.cz, www.ismcr.cz, http://remix.nicm.cz/, http://ikatalogy.nidm.cz/.
Ptala se Zoja Franklová