Kreativita dětí v přírodních vědách a matematice

Pro rozvoj dítěte je podstatná kvalita vzdělávání v přírodních vědách a matematice v raném věku. Projekt EU Kreativní malí vědci má pomoci se zavedením přírodních věd a matematiky do předškolního vzdělávání v Evropě.
Prostřednictvím zkoumání a dotazníků vyplněných v 605 školách v devíti partnerských zemích (Řecko, Velká Británie, Finsko, Belgie, Portugalsko, Rumunsko, Francie, Malta a Německo) projekt mapoval stávající praxi. Výzkumní pracovníci kladli důraz na hru a zkoumání, motivaci a zálibu, dialog a spolupráci, řešení a analýzu problémů, kladení otázek a zvídavost, přemítání a zdůvodňování a na zapojení učitele, který vytváří opěrné body.
Nové způsoby interakce ve třídě mohou stimulovat sebevyjádření dětí a zvyšovat jejich kreativní a inovační schopnosti v budoucnosti. K tomu je třeba učinit změny v kultuře a praxi vzdělávání, vytvořit nová kurikula a hlavně programy pro vhodnou přípravu a další profesní rozvoj učitelů. V projektu byl proto vytvořen soubor principů pro navrhování prototypů kurikula, které posilují zvídavost a kreativní přístup k vyučování přírodních věd a matematiky.
Anna Konopásková