Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Jak efektivně komunikovat a co nejlépe zjišťovat potřeby klientů, kteří by mohli mít zájem se vzdělávat? Jakým způsobem profilovat svoji nabídku na vzdělávacím trhu a jak vzbudit zájem o nabízené programy? Na tyto a další otázky odpovídá nedávno vydaná publikace „Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce“.

Publikaci vydal NÚV v rámci projektu Koncept, na který přispívá Evropský sociální fond. Čtenáři si díky ní mohou osvojit základy marketingových postupů a metod. S ohledem na český vzdělávací trh je metodika koncipována zejména pro malé a střední vzdělávací firmy, které nemají finanční prostředky a časový prostor na nákladné a sofistikované marketingové strategie. Publikace se proto zaměřuje na finančně dostupné marketingové nástroje založené na využití nejnovějších trendů a možností daných rozvojem komunikačních technologií. Druhou důležitou cílovou skupinou jsou střední a vysoké školy, které poskytují vzdělávání dospělým. Kniha oslovuje také neziskové organizace vstupující na trh dalšího vzdělávání.
Publikace je důsledně zaměřena na praktické využití teoretických poznatků v činnosti vzdělávacích institucí. „Kuchařka marketingu“ obsahuje nutné teoretické penzum, podstatnou část však tvoří příklady dobré praxe.

Publikace obsahuje sedm navazujících kapitol:
Od strategie k taktice: Marketingový cyklus vzdělávací instituce
Základní pilíře marketingu pro vzdělávací instituce
Komunikace vzdělávací instituce
Marketingové nástroje pro vzdělávací instituce
V jakém rybníce lovíme a jaké ryby chytáme?
Tvorba nabídky vzdělávacího programu
Vyhodnocení: Uloveno – a co dál? (a co když neuloveno…)
Kuchařským mistrem

Kromě publikace byl připraven také e-learningový kurz „Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce“, který sestává ze dvou samostatných modulů. První modul „Kuchařka marketingu“ vychází z tištěné publikace, jejíž texty byly podstatně upraveny a doplněny.
Každá dílčí část marketingové problematiky obsahuje odkazy na zdrojové internetové servery vztahující se k danému tématu. Výkladový text je oživen vloženými video-ukázkami, např. marketingových kampaní v oblasti vzdělávání. Nedílnou součást každé kapitoly tvoří úlohy a cvičení. Uživatel je veden k aktivním vstupům do kurzu.
Druhý modul „Tvoříme vzdělávací programy“ se skládá ze dvou samostatných částí. První část představuje praktický postup tvorby vzdělávacího programu v jednotlivých krocích. Účastník je vtažen do všech fází tvorby a podílí se na přípravě konkrétního vzdělávacího programu. Druhá část tohoto modulu seznamuje uživatele s tvorbou vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu.
Koncepce kurzu je založena na samostudiu účastníků s podporou tutorů. Frekventanti kurzu mají možnost sledovat výsledky své práce, diskutovat navzájem mezi sebou i s tutorem.


Kurz je volně přístupný na adrese: http://moodle.koncept.nuov.cz/moodle. Pro registraci do kurzu je třeba kontaktovat administrátora – Ing. Kateřinu Mackovou na
e-mailové adrese katerina.mackova@nuv_cz.
Kateřina Macková


Publikace a e-learningový kurz vznikly v projektu Koncept – Koncepce dalšího vzdělávání v rámci klíčové aktivity A4 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekt se uskutečňuje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.