Kurikulární reforma na gymnáziích – od virtuálních hospitací k videostudiím

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-904966-7-5

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF