Jak je možné využít média při výuce matematiky?

Na popularizaci poměrně málo využívané metody pro výuku matematiky, která nachází inspiraci v aktuálních textech z médií, spolupracuje NÚV  s Jednotou českých matematiků a fyziků.  „Díky tomu je možné rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost ruku v ruce,“ říká Eva Zelendová, která na rozšíření této metody pracuje. 

„Slovní úlohy se vytvářejí na konkrétní témata zveřejněná v médiích a díky jejich aktuálnosti a různorodosti se zvyšuje zájem žáků o řešené problémy. Přitom učitelé mohou pracovat s malými žákovskými skupinami, dávat žákům příležitost k vymýšlení otázek, a tím podporovat učení s porozuměním,“ dodává Zelendová. Zajímavé úlohy pro žáky vznikly např. na základě článku Blob, zveřejněného 30. 5. 2015 v MFD.

Blob

Tvorba blobu z kostek zabrala pět set hodin práce a spolykala asi dvě stě tisíc kousků lega. Největší běžné stavebnice mají kolem tří tisíc kostek. Výsledkem je model o rozměrech 240 × 160 centimetrů, tyčící se zhruba do výšky dvou metrů. Jeho stavitel Eduard Hybler spolupracoval kvůli přesnému měřítku i barevnosti stavby s Kaplického studiem Future Systems.


blob.jpg

„Každý ví, že lego je dost pravoúhlé, ale tento organický tvar žádné pravé úhly nemá. Ze začátku to byla legrace, později jsem byl zralý spíš na psychiatrickou léčebnu,“ vypráví o stavbě, na které pracoval asi půl roku. „Uvnitř modelu, který se v expozici nasvítí, budou také funkční výtahy. Celý blob váží asi čtvrt tuny a dá se rozložit na čtyři moduly. Jejich velikost je dána rozměry dveří v mém bytě,“ vysvětluje Hybler. 

Tady se můžete podívat, jaké úlohy mohou vzniknout na základě článku o blobu:

Plakat_Matematika_v_mediich.pdf Plakat_Matematika_v_mediich.pdf (559,25 KB)