Projektové vyučování v přírodovědných předmětech

Na vzdělávání učitelů se  zaměřil příspěvek NÚV v jednání 13. ročníku mezinárodní studentské konference.  Setkání, které probíhalo v angličtině i češtině, se uskutečnilo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 29. až 30. října 2015.  

Cílem konference bylo prezentovat inovativní způsoby projektového vyučování a identifikovat aktuální problémy, které s touto formou výuky souvisejí. Za Národní ústav pro vzdělávání byla v mezinárodním bloku představena aktivita zaměřená na podporu učitelů jako budoucích lektorů terénní výuky v oblasti biologie, geologie a environmentální výchovy, která probíhala od září 2014 do května 2015 v rámci projektu Lektoři a mentoři pro školy (LAMS). Byl představen i koncept vrstevnického hodnocení a metodický materiál shrnující doporučení pro přípravu, realizaci a vyhodnocení vzdělávacích programů v terénu. Veškeré materiály jsou zveřejněny na digifoliu Výuka v přírodě v rámci Metodického portálu RVP.                                

Další informace budou shrnuty v konferenčním sborníku, který bude k dispozici v únoru 2016 na webu http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/.

Jakub Holec


projektové vyučování Př.jpg