Veletrh Gaudeamus 2. den v plném proudu

Na výstavišti PVA Expo Letňany v Praze se v úterý 26. a ve středu 27. ledna odehrává - za účasti NÚV - devátý ročník veletrhu Gaudeamus. Veletrh se zaměřuje na univerzitní i neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a zájemcům o celoživotní vzdělávání. 

Veletrh navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky jednotlivých vystavujících škol pro zájemce o studium. Každý návštěvník veletrhu může také zdarma využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu. Veletrh je každý den otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.


Stánek NÚV:IMG_20160126_100252.jpg

Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) se účastníci mohou seznámit s Evropským rámcem kvalifikací, s dokumenty Europassu, s informačním systémem Infoabsolvent.cz nebo se službami, které poskytuje Národní informační centrum pro mládež. Studentům budou ke konzultacím k dispozici kvalifikovaní kariéroví poradci z NÚV a Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. Studenti zde mohou konzultovat všechny otázky související s volbou budoucího studia a kariéry.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační systém je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 685 vzdělávacích institucí a přes 5 990 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na veletrhu bude zastoupeno 184 samostatných vystavovatelů, více než 300 fakult a přes 3 500 studijních oborů, které lze studovat v České republice, nebo na zahraničích školách. Na veletrhu budou tradičně vystavovat téměř všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 63 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí, nejenom z členských států Evropské unie.

Tisková zpráva veletrhu Gaudeamus Tisková zpráva veletrhu Gaudeamus (171,10 KB)