Metodický portál je přívětivější

Metodický portál RVP.CZ má za sebou již více než rok samostatného života v rámci resortního úkolu Národního ústavu pro vzdělávání. Když byl v lednu roku 2012 ukončen projekt Metodika II, nikdo z nás neměl představu, jak na změnu situace zareagují uživatelé. Nyní už můžeme konstatovat, že nejen stávající uživatelé zůstali Metodickému portálu RVP.CZ věrni, ale počet návštěv má stále zvyšující se tendenci. Stále se tedy můžeme chlubit velmi vysokou návštěvností – více než 20 000 jedinečných návštěvníků v modulu DUM týdně nebo téměř 50 % nových návštěv modulu Články v prvním týdnu měsíce května.

Abychom si udrželi zájem široké pedagogické veřejnosti, snažíme se nejen nabízet kvalitní a garantovaný obsah, ale také stále vylepšovat funkce jednotlivých modulů nebo prezentovat možnosti využití Metodického portálu RVP.CZ na různých akcích.

Nejnavštěvovanějšími moduly Metodického portálu RVP.CZ jsou standardně moduly DUM (Digitální učební materiály) a Články. Velmi často (a v modulu DUM vždy) jsou součástí nabízených materiálů přílohy ke stažení – většinou se jedná o textové nebo tabulkové dokumenty, popř. prezentace. Tyto přílohy se daly dosud prohlédnout jen po stažení do počítače uživatele. Mohlo se tak stát, že než učitel našel konkrétní pracovní list či prezentaci, která by nejlépe odpovídala jeho výukovým záměrům, musel stáhnout větší množství souborů. Od konce března proto nabízíme mnohem pohodlnější cestu – přílohy v nejrozšířenějších formátech může náš uživatel nyní pouze zobrazit v náhledu, a tak se ihned rozhodnout, zda si je stáhne, či nikoli. Vyhledávání „toho pravého“ se tak zrychlí a zjednoduší.

Usnadnění pro uživatele

Modul Články nabízí ještě dvě další přívětivá usnadnění při prohlížení článků. Pokud byl článek delší, bylo po jeho přečtení nutné posunout celý článek pomocí myši či klávesnice nahoru, aby mohl uživatel dál pokračovat v prohlížení obsahu modulu Články nebo vstoupit do dalších nabízených modulů. Nyní je k dispozici v pravém dolním rohu tlačítko „Na začátek článku“. Po kliknutí se právě otevřený článek automaticky převine na začátek, čímž se nejen zobrazí základní údaje o článku a možnost vložit jej do své kolekce či zobrazit články se stejným očekávaným výstupem, ale také hlavní lišta, přes kterou může uživatel pokračovat v prohlížení Metodického portálu RVP.CZ. Registrovaní uživatelé mají k dispozici mnoho dalších nástrojů, jak si zpříjemnit využívání Metodického portálu RVP.CZ, např. tvorbu kolekcí zajímavých materiálů napříč celým portálem, přehled svých příspěvků ve všech základních modulech nebo možnost sledovat zajímavá diskusní témata a nechat si zasílat připomenutí, pokud je v tématu něco nového.

Nově si mohou uživatelé na titulní straně modulu Články nastavit, jaké příspěvky se jim mají zobrazovat, např. oblíbené články, vlastní články nebo filtr podle typu článků. Standardně mají všichni nastaveno zobrazení nejnovějších článků, dění v článcích a výše zmiňovaný skok na začátek. Všechna nastavení najde registrovaný uživatel v administračním panelu modulu Články v odkazu „Vzhled stránky“. Nezbytnou součástí rozšiřování okruhu našich uživatelů je také setkávání se s odbornou pedagogickou veřejností. V měsíci březnu jsme představili možnosti Metodického portálu RVP.CZ na konferencích ICT ve školství a Počítač ve škole.

E-portfolio – osobní i skupinová prezentace online

Všichni jsme už alespoň jednou slyšeli o osobních portfoliích. Na některých školách je právě osobní portfolio učitele jedním z východisek pro hodnocení celoroční pedagogické práce. Je také docela možné, že naši žáci budou v budoucnu spolu se životopisem odevzdávat portfolio svých projektů, prací a úspěchů. A protože to vše bude probíhat v 21. století, je docela pravděpodobné, že budou fyzické desky s papíry nahrazeny internetovým prostředím. Na workshopu jsme během 45 minut představili základní funkce modulu Digifolio na RVP.CZ.

Wiki na Metodickém portálu – prostor pro spolupráci učitelů

Moderní technologie umožňují učitelům kontaktovat se a komunikovat nehledě na školu, město či stát, kde pracují. Výsledkem takové komunikace pak může být krátkodobá či dlouhodobá společná aktivita tříd, škol či dalších pedagogů. Důležité je najít prostředí, kde se budou všichni spolupracující cítit bezpečně a kde budou mít k dispozici vhodné nástroje ke sdílení. Metodický portál RVP.CZ nabízí modul Wiki, který je vhodným prostředím pro společnou tvorbu textů, sdílení materiálů ke stažení a vkládání fotografií s možností tří stupňů nastavení přístupnosti pro veřejnost. Na workshopu jsme představili strukturu modulu Wiki a prakticky si vyzkoušeli, jak vytvořit novou stránku, jak stránku editovat, jak nahrávat soubory ke stažení a mnoho dalšího pro smysluplné využití principů wiki.

Pavlína Hublová